Kontakt

Bc. Pavol Biro

Romanová 1680/21

Bratislava 851 02

Slovenská Republika


Korešpondenčná adresa na zasielanie dotazníkov:

Bc. Pavol Biro

Holičská 11

P.O.BOX 6

Bratislava 850 06

Slovenská Republika


Telefónne číslo a e-mail

+421915554757
informacie@pracaeu.sk
registracia@pracaeu.sk
http://www.pracaeu.sk


Bankové spojenie

Č.Ú.: 3781232851/0200

IBAN: SK08 0200 0000 0037 8123 2851

SWIFT(BIC): SUBASKBX

Náš tím a kancelária


Kontaktný formulár

Pri akýchkoľvek otázkach môžete použiť aj kontaktný formulár.