Pokiaľ práve nemôžete vycestovať, máme pre Vás spôsob, ako si aj napriek tomu zarobiť. Poznáte niekoho, kto by rád vycestoval za prácou ? Neváhajte a zašlite mu email na nas.

Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Vy nás odporučíte Vášmu známemu, ktorý sa zaregistruje, vypíše a pošle prihlášku, vycestuje minimálne na jeden mesiac do zahraničia a my Vám vyplatíme odmenu za sprostredkovanie. Čím dlhšie Váš známy na pozícií ostane, tým vyššia je Vaša odmena za sprostredkovanie, prípadne ak spojí viac pracovných ponúk za daný kalendárny rok, výška sa za jedného uchádzača môže vyšplhať až, do výšky 120€ . Odmena za sprostredkovanie sa Vám počíta nielen z prvého vycestovania. Takto si môžete zarobiť za jedného uchádzča od 30 € až do 120 € , ktorý vycestuje do zahraničia. Viac informácií Vám v prípade záujmu veľmi radi poskytneme na našich tel. číslach. Odporučenie funguje ešte jednoduchšie. Stačí mu prostredníctvom našej web stránky zaslať e-mail.Výška odmeny za zaregistrovanie uchádzača sa odpočíta zo sprostredkovateľského poplatku 75 €, ktorý sa platí z prvej týždennej alebo mesačnej mzdy / podľa pracovného zaradenia a miesta výkonu práce v zahraničí. Uchádzač môže prihlásiť max.4 záujemcov s tým, že výšku sprostredkovateľského poplatku má potom v celej sume odrátaný. Ak o našej ponuke informuje osoba, ktorá nemôže vycestovať, tak jej sprostredkovaľský poplatok podľa počtu prihlásených ľudí, je zaslaný poštovou poukážkou na adresu do 30 dní po úhrade sprostredkovateľského poplatku uchádzača v zahraničí z prvej pracovnej odmeny.