Je minimálne príjemné mať istotu, že v ťažkých situáciách sa neocitnete so svojím problémom úplne sami. Určite sa podarí nájsť poistenie šité na mieru práve Vám, veď paleta ponúkaných poistných produktov je dostatočne veľká. Zvoľte si ten správny produkt cestovného poistenia. Či už cestujete do zahraničia krátkodobo alebo na viac mesiacov, sa môžete komerčne pripoistiť (v prípade Vám to vieme zabezpečiť aj my).


1. Ak cestujete na krátkodobý pobyt (prácu), ponúkame Vám možnosť poistiť si nasledovné riziká:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí (vrátane asistenčných služeb a prevozu domov)
 • poistenie pre prípad trvalej invalidity a pre prípad smrti v dôsledku úrazu
 • poistenie osobných vecí a batožiny do max. poistnej čiastky 300 Eur.-9038 Sk
 • poistenie zodpovednosti občanov za spôsobenú škodu
 • poistenie straty cestovných dokladov

Cena poistenia sa odlišuje podľa účelu cesty. Lacnejšie sú študijné cesty, drahšie sú cesty, ak idete do zahraničia manuálne pracovať.


Základné poistenie Štandard (iba liečebné náklady) stojí:

 • v rámci Európy od 0.86 Eur- 26 Sk / deň

Balík Plus (liečebné náklady, úrazové poistenie, batožina, zodpovednosť) stojí:

 • v rámci Európy od 1.29 Eur- 39 Sk / deň

K obidvom produktom si potom môžete pripoistiť ostatné riziká vrátane stornovania.


2. Ak cestujete na dlhodobý pobyt, ponúkame Vám nasledovné polročné a ročné poistenia:

Do Európy za prácou:

 • obsahuje liečebné náklady
 • maximálny jednorazový výjazd do zahraničia je 90 dní
 • pri ceste dlhšej ako 90 dní sa môžete dopoistiť dennou tarifou
 • cena poistenia sa opäť odlišuje podľa štatu
 • polročné poistné na pracovné cesty je 15.93 Eur.-480 Sk,na ročné 31,87 Eur.- 960 Sk
 • samozrejme, ste krytí aj počas turistických ciest, a to vrátane lyžovania a potápania

Pomoc poisteným v zahraničí v naliehavých situáciách poskytuje spoločnosť Europ Assistance, ktorá je zahraničným zástupcom poisťovateľa.


Klienti majú právo kedykoľvek kontaktovať Europ assistance, ktorá v prípade poistnej udalosti:

 • odporučí vhodné zdravotnícke zariadenie, resp. najbližší potrebný úrad, ako napr. políciu
 • sleduje postup liečby a konzultuje ho s ošetrujúcimi lekármi prostredníctvom svojich lekárov
 • informuje klienta a jeho najbližších o jeho zdravotnom stave
 • zmierňuje problémy s jazykovou bariérou medzi klientom a lekármi / políciou atď.
 • uhradí za klienta všetky náklady
 • zabezpečí prevoz klienta na Slovensko, resp. privezie k nemu opatrovníka
 • zariadi všetky ostatné nevyhnutnosti súvisiace s poistnou udalosťou (napr. zabezpečenie odvozu auta z miesta havárie, zmapovanie vážnejsieho pracovného úrazu, kde sa klientovi stal úraz...)