V tejto sekcii nájdete kompletné informácie o poplatkoch, ktoré sa hradia pred vycestovaným na Slovensku a v zahraničí, ako aj odpovede na otázky súvisiace s úhradou poplatkov:


A) Registrácia:

Pri registrácii sa platí administratívny poplatok 22 EUR s DPH za administratívu spojenú so spracovaním Vašej prihlášky a poradenské služby.

Administratívny poplatok je vyberaný výlučne na zabezpečenie organizačnej a administratívnej činnosti.

Zahŕňa prvotné informácie o činnosti, personálne poradenstvo, formuláre, vstupné rozhovory (ak sú potrebné), prepisovanie formuláru v prípade potreby životopisu do medzinárodne použiteľného formulára a preklad, digitálne spracovanie, preklad a kontrolu prihlasovacích formulárov, tlačivá na refundáciu daní po Vašom návrate na Slovensko, prípadne rodinných prídavkov (len Rakúsko), preklad pracovnej zmluvy, zadávanie podkladov do systému zahraničných partnerov, telefonická a elektronická komunikácia, prevádzka web stránky, poštová korenšpondencia a asistenčné služby (rozpísané nižšie v tomto bode).


V prípade, že sa prihlásite a nebude Vám ponuknutá práca na ktorú sa hlásite, alebo 8 dní pred vycestovaním sa odhlásite z osobných dôvodov, tak Vám je administrativny poplatok vráteny spät a veškeré vynaložené náklady idú na nás. Ak sa však odhlásite 7 dní pred odchodom, tak Vám administratívny poplatok už nie je možné vrátiť, nakoľko sa použil na vstupné náklady spojene s prácou. Dá sa v prípadne, ak je voľné miesto, preradiť na inú pozíciu v iný termín.


B) Postup pri registrácií:

 • 1. Preštudujte si podrobne aktuálne pracovné ponuky, ktoré sú uvedené pri každej krajine. Vyberte si, ktorá Vám najviac vyhovuje.
 • 2. Zaregistrujte sa on-line v sekcii On-line registrácia, alebo na vyžiadanie Vám spolu s aktuálnymi ponukami pošleme registráciu na Váš email, alebo poštovú adresu.
 • 3. Pre úplnú registráciu uhraďte ADMINISTRATÍVNY POPLATOK 22 EUR s DPH
 • 4.Po obdržaní a spracovaní Vašej registrácie sa s Vami telefonicky, alebo elektronicky skontaktujeme.
 • 5. Najneskôr 14 dní pre odchodom Vám zašleme podrobné informácie o ďalšom postupe na email alebo poštou.

C) Možnosti platby:

 • vkladom v ktorejkoľvek banke alebo na pošte
 • poštovou poukážkou, vkladom na účet R1,
 • prevodom, alebo internet bankingom na bankový účet vo VÚB, a.s. /pre domáce platby a platby zo zahraničia /
Všetky platby sa realizujú vkladom v hotovosti v ktorejkoľvek pobočke vub banky, alebo prevodom na účet. Ako variabilný symbol uvediete vaše rodnné číslo,alebo dátum narodenia. Platby poštovou poukážkou nebudú akceptované!

Číslo účtu: 3781232851/0200

IBAN: SK08 0200 0000 0037 8123 2851

SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: uveďte Vaše rodné číslo alebo dátum narodenia

Účel, popis platby - správa pre prijímateľa: uveďte Vaše meno a priezvisko


V prípade, že pladbu vykoná jedna osoba za viac uchádzačov, je potrebné do variabilného symbolu uviesť telefonický kontakt osoby, ktorá pladbu uskutočnila a do správy pre prijímateľa uveďte mená, za ktorých sa platilo.


 • 1.Po obdržaní registračnej prihlášky a uhradení administratívneho poplatku začneme pracovať na Vašom umiestnení, príp. ihneď dohodneme termín podpísania pracovných zmlúv a vycestovanie.
 • 2. Poplatky za sprostredkovanie práce sa platia až v zahraniči z prvej zarobenej mzdy. Ide o poplatok v sume 75 Eur s DPH prípadná výška poplatku môže byť upresnená pri konkrétnej ponuke.

Nakoľko samozrejmosťou u nás je aj flexibilita - to znamená, že vždy vieme vyjsť v ústrety uchádzačovi a prispôsobiť sa výškou poplatkov konkurencií - vždy sme otvorení dialógu, preto neváhajte s nami komunikovať - vždy nájdeme ideálne riešenie!


D) Asistenčné služby:

zahŕňajú aj služby, ktoré nie sú uložené zákonom a nie sú našou povinnosťou, ale poskytujeme ich našim kandidátom kvôli čo najvyššiemu pohodliu a zíkaniu istoty po príchode do cudzej krajiny. Poskytneme Vám kompletné poradenstvo ohľadne formalít , oznamovacích a registračných povinností, ako aj všeobecné informácie, čo je potrebné vybaviť pred vycestovaním do zahraničia a po príchode späť do krajiny

 • asistenciu pri vybavovaní dopravy do zahraničia,
 • zaistenie prihlásenia v danej krajine na danom úrade ohľadom sociálneho, daňového systému (ak to nerobí zamestnávateľ),
 • poskytnutie informácií ohľadom ubytovacích možností na danom mieste (zaradenie páry, skupiny na jednotlivé spoločné izby),
 • inštrukcie, čo si vziať so sebou,
 • pomoc v krízových situáciách, ak by ste nevyhnutne potrebovali odcestovať spät na Slovensko,
 • poskytnutie informácií o pracovných podmienkach a úradných povinnostiach v zahraničí,
 • poskytnutie počas celej dĺžky práce koordinátora.