Ak pracujete v Rakúsku, či už pre Rakúskeho alebo Slovenského zamestnávateľa a odvádzate sociálne a zdravotné poistenie do Rakúskeho sociálneho systému, máte nárok na rodinné prídavky na deti z Rakúska (tzv. Kindergeld).

Žiadateľom o prídavky na dieťa je stále rodič pracujúci v Rakúsku, či už je ženatý, alebo slobodný. Žiadosť sa predkladá na príslušný Rakúsky daňový úrad podľa miesta prihlásenia na pobyt alebo podľa miesta sídla zamestnávateľa.


Aké doklady budem potrebovať:

K žiadosti sa prikladá sobášny list, rodné listy detí a pracovná zmluva od Rakúskeho zamestnávateľa. Rodné listy detí a sobášny list nemusia byť preložené do nemčiny, Rakúske úrady akceptujú aj jednoduché kópie Slovenských verzií. Povinnou prílohou žiadosti sú tiež európske formuláre E401, E411 a E402. Formulár E401 a formulár E411 už nie je potrebné potvrdzovať na príslušných slovenských úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto formuláre si už medzi sebou doposiela Rakúska a Slovenská strana. Formulár E402 je potrebné potvrdiť na škole, ktorú navštevuje dieťa len v prípade, že navštevuje strednú alebo vysokú školu.


Aká je výška prídavkov na deti z Rakúska:

Od júla 2014 platí táto výška rodinných prídavkov na deti vyplácaná v Rakúsku:

  • Pre dieťa od narodenia do troch rokov: 109,70 eur,
  • od troch rokov: 117,30 eur,
  • od desiatich rokov: 136,20 eur,
  • od devätnástich rokov: 158,90 eur.
  • Za každé ďalšie dieťa je tiež vyplácaný príplatok v závislosti od celkového počtu detí a tiež tzv. daňový bonus vo výške 58,40 eur na dieťa.

Prídavky na dieťa na Slovensku a zároveň v Rakúsku To, že poberáte prídavky na deti zo Slovenska, nie je prekážkou pre vyplácanie rodinných prídavkov z Rakúska. Rakúska strana vám vyplatí len rozdiel medzi celkovou sumou rodinných prídavkov v Rakúsku a sumou, ktorú vám priznal Slovenský úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak vám boli rodinné prídavky na Slovensku zastavené, Rakúska strana vám vyplatí plnú sumu. O nič teda neprídete.

Ako rýchlo získam Kindergeld:

Doba spracovania prvej žiadosti o vyplácanie rodinných prídavkov na deti poslanej na Rakúsky daňový úrad sa pohybuje od 1 do 4 mesiacov od zaslania žiadosti. O vyplatenie rodinných prídavkov na deti z Rakúska môžete požiadať, rovnako ako o vrátenie daní z Rakúska, päť rokov spätne. Podmienkou pre vyplácanie rodinných prídavkov na deti z Rakúska nie je, na rozdiel od Nemecka, podanie daňového priznania v Rakúsku.