Náš cieľ

Našim cieľom je Vám čo najrýchlejšie zabezpečiť prácu v zahraničí na aktuálne voľné pracovné miesta, ktoré sú umiestnené na web stránke www.pracaeu.sk a preto Vás prosíme o čo najrýchlejšie vyplnenie nášho dotazníka nižšie. Po vyplnení a odoslaní dotazníka budete zaradení do našej evidencie a v čo najkratšom čase Vás budeme kontaktovať. Evidencia uchádzačov slúži na vhodné pracovné miesto a náš prehľad. Spolu s vyplnenou prihláškou sa platí administratívny poplatok vo výške 22 Eur na základe potreby týkajúcej sa Vášho pracovného zaradenia v zahraničí. Ak by sme Vám danú prácu, na ktorú sa zaregistrujete, nesprostredkovali a prípadne neponúkli do 30 dní rovnakú, vhodnú pracovnú ponuku, alebo by sa miesto už obsadilo skôr, ako sa prihlásite Vy, administratívny poplatok Vám bude celý vrátený spät.

Pre dobré fungovanie komunikácie a rýchle zaregistrovanie sa na danú volnú pracovnú pozíciu,prosím Vás o dôsledné vyplnenie formulára paličkovým písmom a jeho skoré doručenie na emailovú, alebo poštovú adresu. Po obdržaní Vás budem informovať o ďalšom postupe.

Prehlásenie: Udeľujem súhlas s použitím svojich osobných údajov v prihláške za účelom sprostredkovania práce/brigády v zahraničí v zmysle zákona NR SR č.428/2002 z.z. s doplnením zákona č.122/2013 ochrane osobných údajov. Vyhradzujem si právo,tento súhlas kedykoľvek odvolať. Po uplynutí tejto doby budú moje údaje v prihláške automaticky zlikvidované.