Až 90 % zamestnancom vzniká nárok na vrátenie daní z Rakúska. Ak ste pracovali v Rakúsku a prajete si získať späť váš preplatok daní, stačí, aby ste sa zaregistrovali a peniaze získate jednoducho a bezpečne priamo na váš bankový účet.

Nárok na vrátenie daní z Rakúska vám mohol vzniknúť ak ste boli v Rakúsku zamestnaný kratšie ako kalendárny rok Vám vznikli náklady na cestovanie za prácou ste sa podieľali na financovaní domácnosti, príp. ubytovania na Slovensku a aj v Rakúsku ste mali viacerých zamestnávateľov ste ženatý/vydatá, máte deti.

V Rakúsku je progresívny daňový systém, podľa ktorého sú príjmy zamestnancov zdaňované 0 % až 50 % sadzbou. Daň z príjmu a sociálne poistenie sa platí vo forme preddavkov z hrubého príjmu zamestnanca.

Výška daňových odvodov pre rok 2017

0 - 10.999€ 0 %
11.OOO - 25.000€ 36,5 %
25.001 - 60 000€ 43,2 %
viac ako 60 000€ 50 %

V žiadosti o vrátenie daní z Rakúska je možné uviesť rôzne náklady a tým zvýšiť hodnotu vašej daňovej refundácie. Odpočítateľné náklady sú napríklad:

  • príspevok pre slobodného rodiča
  • príspevok na dieťa
  • príspevok na dochádzanie za prácou
  • náklady spojené so zamestnaním (nákup pracovného náradia, literatúry atď.)
  • náklady spojené s vedením dvojitej domácnosti (jednej v Rakúsku a druhej mimo Rakúska)
  • náklady spojené s pobytom v nemocnici a pod.

Kedy požiadať o vrátenie daní z Rakúska:

O vrátenie dane z Rakúska môžete požiadať vždy na konci každého daňového roka do 31. decembra. O vrátenie daní z Rakúska môžete požiadať až 5 rokov spätne.


Formuláre k vráteniu daní z Rakúska:

K vráteniu daní z Rakúska slúžia daňové formuláre Lohnzettel a Beitragsgrundlagennachweis.

Ak formuláre nemáte, môžeme ich pre vás z Rakúska vyžiadať.